• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse oli taas võimalik kirjutada projekte. Sel aastal võtsime oma meeskonnaga suuna ja tähelepanu laste vaimsele tervisele. Soovisime taas pakkuda laste päevakeskuse lastele ratsutamist võimalust ja nii sündiski projekt “Laste vaimse tervise toetamine läbi ratsutamise”. Õnn naeratas meile taaskordselt ning projekt sai täiesulatuses rahastust. 

Projekti eesmärgiks oli arendada laste sotsiaalseid oskusi ja toetada nende vaimse tervise tugevdamist läbi ratsaspordi.

Projekti alaeesmärkideks olid:

  • arendada laste sotsiaalseid oskusi – kontakti loomine, suhtlemine, viisakus, eneseväljendusoskus, kannatlikkus;

  • suurendada laste enesekindlust ja -usku;

  • läbi ratsutamise parandada laste üldfüüsilist võimekust, kehatunnetust, koordinatsiooni ning motoorikat;

  • pakkuda vähekindlustatud perede laste võimalust osa saada kulukast huvispordialast, milleks neil võimalused ja vahendid puuduvad.

Tänu heade koostööpartneritele OÜ Hobuteenustest oli 4 ratsatunni läbi viimine lihtne ning igati sujuv. Kõik eesmärgid said täidetud, laste päevakeskuse lapsed ja töötajad oli rõõmsad.

Täname südamest nii Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti töökat meeskonda kui ka OÜ Hobuteenuse särasilmseid töötajaid meeldiva koostöö eest ja selle fantastilise võimaluse eest pakkuda lastele midagi nii rõõmu pakkuvat.