• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Koduteenuse eesmärk on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenus sisaldab:

  • Koduabi – teenuse saaja abistamine igapäevaeluks vajalikes tegevustes (näiteks eluruumide ja riiete korrastamine, kütmine ja toiduvalmistamine) tema eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel e-keskkonnas.
  • Isikuabi – teenuse saaja abistamine füüsilist kontakti vajavates enesehooldusega seotud toimingutes (näiteks riietumine, söömine, hooldusabivahendite kasutamine ja hügieenitoimingud).
  • Asjaajamist – terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-, teenindus- ja ametiasutustes.

Koduteenuste hinnad:

  • 3,45 eurot teenuse ühe tunni hind
  • 0,64 eurot teenuse ühe tunni soodushind
  • tasuta on koduteenused isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtiv palga alammäär

Teenuse saamiseks esitab taotleja abi vajava inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsele linnaosa valitsusele taotluse, milles kirjeldab abivajadust. Taotlusele tuleb lisada linnaosa valitsuse nõutavad tõendid, mida on vaja abivajaduse hindamiseks.

Abivajadus vaadatakse üle regulaarselt, vähemalt üks kord aastas.

Teenuse osutamise aluseks on Kristiine Tegevuskeskuse ning teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.

Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadustele koostatud hooldusplaanile. Eluaseme korrastamisel ja kütmisel võetakse aluseks kehtestatud normpind suurusega kuni 51 ruutmeetrit.


Kuidas pääseb teenusele?

Teenust osutatakse Kristiine Linnaosas. Selleks tuleb esitada teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus.

Info telefonil 645 7140
kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee