• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

GiTGuD: e-spordimängud 2019

Põhja- Tallinna Noortekeskus, Kristiine Noortekeskus, Kesklinna Noortekeskus ja LVLup! Eesti interaktiivne videomängude muuseum koostöö nutiprojekt “GiTGuD: e-spordimängud” toovad kokku arvutimängude huvilised noored!

Projekti tegevuste raames algavad septembrikuu jooksul arvutimängude töötoad noortele, kelle eesmärgiks on oma oskused proovile panna suurel lõputurniiril, mis toimub novembrikuu lõpus. Meil on 2 kuud aega, et kokku panna oma võistkond, harjutada mängustrateegiaid ja oskusi! Tegevuste raames otsivad arvutimängureid kolm noortekeskust, kelle juures saab käia harjutamas. Projekti raames on kõik tegevused osalejatele tasuta!

Põhja-Tallinna noortekeskuses toimub 22.-24. novembril suur E-spordi võistlus!

Mängud mida mängime:
֎ CS:GO (5vs5)
֎ League of Legends (5vs5) (registreerimisel märgi ka kasutajate regioon)
֎ Roblox Phantom Forces (5vs5)
֎ DOTA 2 (5vs5)
֎ Mortal Kombat 11 (1vs1, 2vs2)

Registreeri enda meeskond Põhja-Tallinna, Kesklinna, Kristiine noortekeskuses või e-maili teel aadressil
sander.alekand@ptnk.ee

Registreerimiseks vajalik info:
• Meeskonna nimi
• Millistes mängudes meeskond võistleb
• Meeskonnaliikmete nimed ja vanused
• Meeskonna kapteni nimi ja telefoninumber
• NB! LoL’i puhul märkida ära ka rajoon, milles tavaliselt mängid (näiteks Nordic, EUWest jne)

Kui sul ei ole meeskonda, siis registreeri ennast kodule lähimas noortekeskuses ja me leiame sulle meeskonnakaaslased.

Võta meiega ühendust:

֎ Kesklinna noortekeskus:
ivar@kesklinnanoored.ee
641 0021

֎ Kristiine noortekeskus:
brita.rand@kristiinetk.ee
656 6802

֎ Põhja-Talinna noortekeskus:
sander.alekand@ptnk.ee
653 1447

Võistluste jaoks saab treenida kõigis noortekeskustes! Küsi lisainfot enda kodukoha noortekast.

Turniir on korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkurssi raames Põhja-Tallinna Noortekeskuse, Kristiine Noortekeskuse ja Kesklinna noortekeskuse poolt. Turniirile ootame osalema noori vanuses 7-26. aastat. Turniirid toimuvad kahes erinevas vanusegrupis.

NB! Turniiril on auhinnad!

Projekti eesmärgiks on toetada ja panna noori avastama arvutimängude sotsiaalseid ja arendavaid aspekte, andes neile võimalused tegeleda huvi pakkuvate tegevustega üheskoos turvalises ja arengut soodustavas keskkonnas. Lähtuvalt projekti eesmärkidele arendame koostööd kolme noortekeskuse vahel Tallinnas (Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Kristiine), kus kõikidest ühinevad noored omavahel selleks, et harjutada ja arendada oma oskusi strateegilistes ja meeskonnatöö oskusi nõudvates arvutimängudes. Läbi
selle loome aluse e-spordi arendamisele noortekeskuste vahel ning toetame noorte omavahelist suhtlemist ja läbisaamist ka
noortekeskustest väljaspool, kasutades kaasaegseid tehnilisi võimalusi. Projekti ainulaadsuse ja noorte omavahelise koostöö tagamiseks loovad noored oma meeskonnad ning võistlevad omavahel e-spordis nii noortekeskustes kohapeal kui ka kolme noortekeskuse vahelistel espordi tunriiridel. Turniiride siht on leida ja kokku panna oma noortekeskuse “Dream Team”, et välja selgitada parima meeskonnatöö saavutanud meeskond. Lähtuvalt projekti eesmärkidele oleme avatud ka teiste noortekeskuste või koostööpartnerite huvile projekti tegevustega liitumiseks Tallinnas, Eestis või ka hoopis rahvusvaheliselt. Projekti käigus arendame noorte digipädevusi ja omavahelist koostööd, suurendame noorte omaalgatust ja teadlikkust tehnoloogia erinevatest kasutusvõimalustest ning parandame noorte võimalusi tööhõiveturule sisenemiseks kaasaegses ühiskonnas.

Projekti tegevusi rahastab Eesti Noorsootöö Keskus.


TEENUSE DISAIN Kristiine noortekeskuses, 2018

Kristiine noortekeskus osales 2018. aastal kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas programmiga, mille raames pakutakse uusi noorsootöö teenuseid, et seeläbi suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Kristiine noortekeskus analüüsis noortekeskuse avatud poole teenuseid ning teenusedisaini põhimõttel käivitas programmi raames kaks uut teenust.

Me oleme soetanud video- ja fototöötlusprogrammid, mille eesmärk on anda noorele võimalus ennast arendada foto-ja videotöötluses läbi erinevate töötubade ja individuaalse juhendamise. Peale meie poolt pakutud tegevuste on noor saanud algteadmised video-ja fototöötlusprogrammi kasutamisest, oskab hinnata, millseid pilte on eetiline jagada ja milliseid mitte ning oskab koostada video CVd.

Oleme programmi planeerinud järgmised tegevused läbi mille on noorel võimalus areneda ning saada uusi teadmisi ning kogemusi:

  • Fotoshopi 0 taseme õppeprogramm: indivudaal- või paarisõppe võimalus, et õppida kasutama fotoshopi programmi. Õppeprogrammi jooksul saab noor teada, kuidas kasutada Adobe Photoshop Elements 2018 progammi, pilditöötlemise põhitõed ning õpib kujundama lihtsamaid plakateid/teateid. Õppeprogramm on suunatud kõigile noortele, kellel on huvi fototöötluse vastu ning programmi saab alustada igal hetkel.
  • Kristiine vlog 2019: Kristiine noortekeskus alustab oma youtube kanaliga, kuhu tuleb igal kuul vähemalt üks video noortekeskuses toimuvast. Noortel on võimalus osaleda videopostituse tegemises algusest lõpuni, ideest teostuseni. Vlog grupis osalemises saab noor ennast proovile panna nii ideede genereerimisel, lavastamisel, filmimisel ja videotöötluses. Vlog videote tegemisse on oodatud kõik noored, kellel on huvi videote tegemine või tahavad saada esimest kogemust lavastamise, filmimise või videotöötluse vallas.
  • Video CV koostamise töötuba: töötoas õpivad noored, kuidas endale video CVd teha, millisena ennast videos näidata, kuidas rääkida, mida kanda ning kuidas videot filmida.
  • Fotonäitus “Kiiksuga fotod”: fotonäitusele ootame osalema kiiksuga töödeldud fotosid, fotosid on võimalik käia töötlemas ka noortekeskuses, kasutades meie juures olevat arvutit ja programme.

Virtuaalreaalsus, mille eesmärk on muuta avatud poole tegevused mitmekülgsemaks läbi virtuaalreaalsuse tegevuste/mängude, mis arendavad noore digipädevusi- noor oskab peale esmajuhendamist kasutada virtuaalreaalsuse vahendeid. Läbi tegevuste tutvub noor erinevate ametitega neid mängus proovides, mille järel oskab noor ametite vahel paremini valida ning on saanud ülevaate mõnest ametist.

Oma virtuaalreaalsuse programmi oleme planeerinud järgmised lisategevused ja võimalused, et avardada virtuaalreaalsuse võimalusi:

  • VR ametipäevade sari: noortel on võimalik tutvuda erinevate ametitega, mida on võimalik ka virtuaalreaalsuses järele proovida. Kutsume külla vastavate ametite esindajad, kes ameteid ka lähemalt tutvustavad.
  • VR filmipäev: noortel on võimalus terve päeva jooksul vaadata erinevaid virtuaalreaalsuse lühifilme ning neid hiljem analüüsida koos noorsootöötajaga.
  • Virtuaalreaalsuse huvigrupi loomine: moodustame noortegrupi, kellel on huvi virtuaalreaalsuse vastu, kes õpivad virtuaalreaalsust kasutama, on abiks teiste noorte juhendamisel ja hakkavad ise erinevaid tegevusi virtuaalreaalsusega tegema. Anname noortele vabaduse ise otsustada ja planeerida, mida nad vahendite ja virtuaalreaalses maailmas teha soovivad. Meie eesmärk on soodustada noorelt-noorele õpet.
  • Noortekeskuste vahelised võistlused läbi virtuaalreaalsuse: koostöös Põhja- Tallinna noortekeskusega korraldame omavahel virtuaalreaalsuse võistlused erinevates mängudes. Võistlustele eelnevad noortekeskuse sisesed võistlus- ja harjutamispäevad. Võistluste eesmärk on pakkuda uusi võimalusi avatud poole tegevustena ning tugevdada koostööd teiste noortekeskustega.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Rahvusvaheline noortevahetuse projekt “The W(hole) in Me” 2018

Rahvusvaheline noortevahetuse projekt „The W(hole) in Me“ eesmärk on koos partnerriikide Läti ja Hollandiga arutleda vaimse tervise teemal ning disainida samal teemal erinevaid probleeme. Noortevahetus toimus 29.07-07.08.2018 Saaremaal, kus said kokku 10 eesti, 10 läti ja 10 hollandi noort, kes 10 päeva jooksul tegelesid enesesse vaatamise, arutlesid ja jagasid oma riigi kogemusi vaimse tervisega tegelemisest ning disainisid erinevaid vaimse tervise probleeme gruppides. Ühes grupis loodi #filtritaga plakatid, mis ideest sai oktoobris  eraldi sotsiaalkampaania koostöös Vaimse Tervise Liikumise ja Peaasjaga.

“Augustis toimus Saaremaal tore vaimse tervise teemaline noortevahetus, milles minagi osalesin. Minu huvi oli seotud sellega, et töötan vaimse erivajadusega lastega ning sain noortevahetusest juurde nii uusi sõpru kui ka teadmisi lastepsühholoogia vallas. Külalisi oli noortevahetuses Lätist ja Hollandist, lisaks eestlastele. Umbes nädala jooksul tegime erinevaid vaimse tervisega seotuid (ja mõningaid mitteseotud) harjutusi ja tegevusi. Eriti meeldis mulle noortevahetuse teises pooles toimunud disainikoolitus, mida juhtis spetsialist Maarja Käsk. Sellest võrsus palju huvitavaid ideid ja see õpetas mulle uusi vaatenurki. Soovitan sarnaseid koolitusi kõigile, kellele on oluline vaimne tervis ja teemast huvitujate seltskond. Sest igaüks on enda sõprade nägu ja tegu. Päikest!” Noortevahetusel osalenud Triin´i tagasiside.

#filtritaga sotsiaalkampaania jõudis 2018. aasta oktoobris sotsiaal- ja veebimeedias 116 000 inimeseni, sai 7000 klikki ja kokku näidati meie reklaami 579 000 korral. #filtritaga sotsiaalkampaania plakateid on võimalik oktoobri lõpust- novembri keskpaigani näha PrismaNet Kristiine kaubanduskeskuse lähistel olevatel pillaritel.

Projekti rahastab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi meetmetest.


Projekt „Ametiampsud“ 2018

Projekti käigus toimub kaheksa erinevat töövaldkonda tutvustavat töötuba – sadulsepp, floristika, graafiline disain, merendus, pagar/kondiiter, puhastusteenindaja, metsandus, loodusretkejuht/giid.

Igat töötuba viib läbi vastava eriala esindaja, kes tutvustab ameti nüansse, vajalikke isikuomadusi ja oskusi ning juhendab praktilise töö osa. Töötoad koosnevad kahest osast. Teooriast ja praktikast. Teooria käigus omandavad noored läbi avatud vestlusringi teadmisi eriala nüansside kohta, ameti vajalike isikuomaduste ja oskuste kohta. Jagatakse infot, kus antud eriala õppida saab, millised on sellel erialal töötamisvõimalused, mis vahemikku jääb töötasu, millised on karjääri võimalused ja töötamistingimused. Praktilises osas katsetavad noored ise mõnd osa antud ametist. Näiteks mööbli restaureerimine, lillekimbu seadmine, matkajuhtimine, visiitkaardi/plakati kujundamine jne.   Iga noor võib valida ühe või mitu töötuba vastavalt oma huvidele. Tagamaks võimalikult individuaalne lähenemine ja proovitöö iseseisev valmistamine on töötubades osalevate noorte arv 10 – 15.

Toimub ajavahemikus  mai – oktoober 2018
Enamus tegevusi viime läbi Kristiine noortekeskuse ruumides ja ootame eelkõige  13 kuni 26-aastaseid noori.

Kontakt:   erko.sormus@kristiinetk.ee, tel 6566 802
Projekt on rahastatud Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 raames  ning selles osalemine on noortele tasuta.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

      


Projekt „Nuti-Mati seikleb looduses!“ 2017

Programmeerimisteemaline tegevustesari kõikidele, kellele pragrammeerimine huvitav tundub. Võid olla algaja või ka juba kogenud noor – koos püüame jõuda ühe looduses seiklemiseks kasutatava mangu väljatöötamiseni. Kaasa löövad ka oma ala asjatundjad.
Toimub ajavahemiskus  mai – oktoober 2017
Enamus tegevusi viime läbi Kristiine noortekeskuse ruumides
ootame eelkõige  13 kuni 20-aastaseid noori.

Projekt koosneb erinevatest töötubadest(orienteerumismängu programmeerimine või rakenduse loomine), linnaruumis ja looduses mängu katsetamisest. Projekti kõigist tegevustest valmib noortega koostöös mäng, mida saavad ka teised huvilised kasutada looduses seiklemiseks. 

Projektitegevuste käigus valmis seiklusliku orienteerumismängu rakendus noorsootöötajatele ja noortele.

Rakendus asub siin 

Rakenduse kasutamine on tasuta ja on mõeldud kasutamiseks nutitelefoni või tabletitega.

Palume rakenduse kasutamisel tekkivate küsimuste või juhendamise vajaduse võtta ühendust noorsootöötaja Erko Sõrmusega.

Kontakt:   erko.sormus@kristiinetk.ee, tel 6566 802
Projekt on rahastatud Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 raames  ning selles osalemine on noortele tasuta.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

      


Projekt „Mis värvi on mõtted ja tunded?“ 2018

Sisu: Projekt koosneb üheksast kohtumisest, mille käigus saavad osalejad teadmised ja oskused võitlemaks stressi ja läbipõlemisega. Lisaks annavad uued kogemused võimaluse ennast paremini tundma õppida ja mõista. Näiteks toimub mindfulnesi koolitus, sissejuhatus kunstiteraapia maailma, külastame helimassaži töötuba ja tutvume holistilise inimese käsitlusega. Tuge pakuvad ja kõiki teemasid tervikuks seovad oma ala asjatundjad.
Projekti töötoad ja kohtumised toimuvad ajavahemikus mai – august 2017

Täpsem ajakava:

Tegevus Läbiviimise aeg
1 Infopäev/arutelu ja grupikohtumine nr 1 koostöös
Peaasi.ee-ga. Sissejuhatus tunnete
ja mõtete teemasse.
26 mai õhtu/30.mai
2 Infopäev/arutelu ja grupitöö. Sissejuhatus
Mindfulness ehk ärksameelsuse teemadesse.
Praktilised harjutused tähelepanu tugevdamiseks
ja enesekontrolli hoidmiseks.
13.juuni, kell 17.00 algusega Kristiine noortekeskuses
3 Grupikohtumine koos käelise tegevusega.
Sissejuhatus kunstiteraapiasse ning käelise
tegevuse mõjust inimesele.
4 Infopäev/arutelu ja grupikohtumine koos muusikalise
näidistunniga. Sissejuhatus muusika ja helide
kasulikkusest. Helimassaaž
12.juuni, kell 18.-20.00 Uus tn 19
5 Infopäev/arutelu ja grupitöö. Sissejuhatus holistika
teemadesse – inimene kui tervik.
6 Arutelukohtumine. Vaimne tervis ja eelarvamused.
7 Arutelukohtumine – mida oskan ja saan ise enda
jaoks teha? Eneseanalüüs kaamera abiga.
Kokkuvõtted ja analüüs.
8 Kokkuvõtlik loeng/arutelu Peaasi.ee-ga.
9 Kokkuvõtted ja projekti tulemuste analüüs ning
tulvikuplaanide tegemine. Projekti aruandlus.


Oodatud on 16 – 26 aastased noored, kes on huvitatud vaimse tervise teemadest.

Kontakt:  ege.kirik@kristiinetk.ee


Projekt on rahastatud Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 raames  ning selles osalemine on noortele tasuta.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.