• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Laste päevakeskuse teenuse eesmärk on luua koolikohustuslikele lastele tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lapsele päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös.

Teenuse raames saab laps:

  • individuaalset nõustamist kooliküsimustes

  • psühholoogilist abi

  • toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel

  • suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel

  • sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös

  • eakohast arengut toetavaid vabaajategevusi

  • toitlustamist (1 kord päevas soe toit – praad ja magusoit)

Nõusoleku alusel teevad laste päevakeskuse töötajad tihedalt koostööd koolispetsialistidega (klassijuhatajad, tugipersonal jms).

Laps saab teenusele lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja suunamisel. Teenust osutatakse tööpäevadel ja on perele tasuta.

Kuidas pääseb laste päevakeskuse teenusele?

Teenusele saamiseks on vaja lapsevanemal/eestkostjal esitada Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna (Metalli tn 5) lastekaitse spetsialistile kirjalik taotlus. Kui lastekaitsespetsialist on edastanud lapse päevakeskuse teenusele suunamiskirja Kristiine Tegevuskeskusesse, võtab laste päevakeskuse töötaja lapsevanemaga/eestkostjaga ühendust ja lepib kokku sobiva aja teenusele tuleku ümarlauaks.