• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Teenust osutatakse Sõpruse pst. 5 sotsiaalkorterites.

Klientide toimetuleku tase ja probleemid on väga erinevad. On neid, kes vajavad pidevat nõustamist ja neid, kelle kõrvalabi vajadus on väike, kuid ilma kõrvalise abita hakkaksid probleemid kuhjuma. Teenusele saajaga sõlmitakse leping ja/või koostatakse tegevuskava.

Toetava pereteenuse eesmärk on parandada lastega perede vanemlikke ja toimetulekuoskusi, mis on pärsitud sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu.

Sotsiaalkorterite elanike elukorraldust aitavad parandada:

  • avalike ja toetavate teenuste juurde suunamine
  • sotsiaalnõustamine
  • toimetuleku õpetamine ja aktiviseerimine
  • abistamine töö otsinguil
  • igapäevaelu korraldamine
  • abistamine asjaajamisel
  • tööharjumuste taastamine