• Kontrast
 • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Eluruumi tagamise teenuse eesmärgiks on sotsiaaleluruumis elavate klientide
nõustamine, sotsiaalsete oskuste ja toimetulekuvõime säilitamine ning
parandamine, et tagada neile maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.
Teenuse raames saab klient vastavalt vajadusele ja tegevusplaanis kokkulepitule:

 • sotsiaalnõustamist ja motiveerimist toimetulekuoskuste omandamisel ja
  arendamisel;
 • abistamist asjaajamisel, vajalike teenuste leidmisel ja valiku tegemisel;
 • juhendamist tööotsingutel, töö- ja õpiharjumuste kujunemiseks;
 • vanemlike oskuste arendamist ja nõustamist kasvatusküsimustes;
 • abi sotsiaalse võrgustiku taastamiseks või loomiseks;
 • abistamist ja juhendamist hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja
  majapidamisküsimustes;
 • tervise käitumise kujundamist sh tervise jälgimist, muutuste märkamist,
  juhendamist raviplaani jälgimisel ning terviseabi koraldamist;
 • abistamist ja juhendamist abivahendite taotlemisel ning nende
  kasutamisel;
 • vaba aja sisustamist läbi huvitegevuseks võimaluste loomise.

  Eluruumi tagamise teenust osutatakse Sõpruse pst 5 ja Energia 13
  sotsiaaleluruumis elavatele klientidele sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja poolt.
  Teenus on klientidele tasuta.