• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Eluruumi tagamise teenuse eesmärgiks on sotsiaaleluruumis elavate klientide nõustamine, sotsiaalsete oskuste ja toimetulekuvõime säilitamine ning parandamine, et tagada neile maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Teenust osutatakse Sõpruse pst 5 ja Energia 13 sotsiaaleluruumis elavatele klientidele sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja poolt.

Teenuse raames saab klient vastavalt vajadusele ja tegevusplaanis kokkulepitule:

  • sotsiaalnõustamist ja motiveerimist toimetulekuoskuste omandamisel ja arendamisel
  • abistamist asjaajamisel, vajalike teenuste leidmisel ja valiku tegemisel
  • juhendamist tööotsingutel, töö- ja õpiharjumuste kujunemiseks
  • vanemlike oskuste arendamist ja nõustamist kasvatusküsimustes
  • abi sotsiaalse võrgustiku taastamiseks või loomiseks
  • abistamist ja juhendamist hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja majapidamisküsimustes
  • tervise käitumise kujundamist sh tervise jälgimist, muutuste märkamist juhendamist raviplaani jälgimisel ning terviseabi korraldamist
  • abistamist ja juhendamist abivahendite taotlemisel ning nende kasutamisel
  • vaba aja sisustamist läbi huvitegevuseks võimaluste loomise

Teenus on klientidele tasuta.