• Kontrast
 • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Kristiine Tegevuskeskuse klient on tegevuskeskuse poolt pakutavate teenuste kasutaja

Kliendina on mul õigus:

 • vastastikusele austusele ja lugupidamisele
 • saada informatsiooni Tegevuskeskusest, selle teenustest, tegevustest ja tulemustest
 • saada kvaliteetseid teenuseid
 • osaleda Tegevuskeskuses minule suunatud üritustel
 • tunda end Tegevuskeskuses turvaliselt
 • tutvuda minuga seotud Tegevuskeskuses koostatud dokumentidega
 • teavitada töötajat minuga seotud olulisest infost, mida töötaja peaks teadma (sh tõsised terviseprobleemid)
 • teha ettepanekuid Tegevuskeskuse töö paremaks korraldamiseks

Kliendina on mul kohustus järgida järgnevaid põhimõtteid:

 • olen viisakas ja sõbralik
 • pean kinni oma kokkulepetest Tegevuskeskusega, muutustest teavitan töötajat
 • hoian ruumides korda ja puhtust
 • Tegevuskeskuse vahendite kasutamiseks palun luba töötajalt ning vastutan mulle usaldatud esemete korrasoleku eest
 • isiklike väärtuslike asjade eest vastutan ise
 • ohtu märgates teavitan koheselt Tegevuskeskuse töötajat
 • ei too Tegevuskeskusesse sobimatuid või ohtlikke esemeid
 • kui segan oma käitumisega teisi või ei täida eelnevaid kokkuleppeid, siis pean Tegevuskeskusest koheselt lahkuma