• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Koduteenuste keskus pakub toimetuleku teenuseid kodudes ja sotsiaalkorterites aadressil Energia 13 ja Sõpruse pst 5, lisaks transporditeenust

Kliente teenindatakse sotsiaalkorterites aadressil Energia 13  ja Sõpruse pst 5 ning avahoolduses.

Teenuse saajad vajavad abi peamiselt toiduainete ja majapidamistarvete kojutoomisel, maksude maksmisel ja arstiabi korraldamisel. Peale selle aidatakse kliente eluaseme korrastamisel, toidu valmistamisel, pesemisel, riietumisel, liikumisel, mähkmete vahetamisel, pesupesemise korraldamisel ning kütmisel.

Teenuse osutamise sagedus sõltub kliendi toimetulekust ja abivajadusest.

Iris Meristo
koduteenuste keskuse juht
iris.meristo@kristiinetk.ee
Tel 655 7309; 5341 6610