• Kontrast
 • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Et meil kõigil oleks noortekeskuses tore ja meeldiv viibida, siis need siin on reeglid, mida pead ka Sina järgima.

Üldine meelespea

 • Noortekeskusesse tulles registreeri enda kasutaja logiraamatus või selle puudumisel loo endale konto, vajadusel küsi abi noorsootöötajalt.
 • Pea kinni tegevuste registreerimise aegadest ning korrast (arvuti, playstation ja muud mängud). Täpsemalt vaata arvuti kasutamise reeglite juurest!
 • Ära puutu ja vii kaasa asju, mis ei kuulu Sinule! Leitud asjad vii noorsootöötaja kätte!
 • Oled alati oodatud noortekeskuses, kuid siin viibides pea kinni kodukorrast! Noortekeskuse kodukorda tuleb järgida kõigil! Noorsootöötaja jälgib reeglitest ja kokkulepetest kinni pidamist.
 • Noortekeskusesse on turvalisuse huvides paigaldatud turvakaamerad. Vajadusel jagame salvestusi politseiga.
 • Noorsootöötajate loata ei ole lubatud siseneda töötajate alale ja ruumidesse.
 • Kui Sul tekib küsimus, mida kodukord ei kajasta, palume pöörduda noorsootöötaja poole, kes aitab koos teiega küsimustele vastuseid leida.
 • Kui Sa tahad noortekeskuses filmida või pildistada, siis pead ennem küsima noorsootöötajate käest, kas kõik on nõus sellega.

Noortekeskus Sinu võimalus

 • Noortekeskuses oled oodatud oma vaba aega sisustama. Sa võid kasutada noortekeskuse vahendeid, osaleda noortekeskuse üritustel ning klubides/stuudiotes.
 • Noortekeskuse köögis on võimalik endale süüa teha. Mikrolaineahi, pliit, veekeetja ja nõud on Sinu kasutuses. Külmkappi ja ülejäänud tarvikuid on võimalik kasutada noorsootöötajatega kokkuleppel.
 • Kui vajad abi või Sul on mure, siis võid julgelt pöörduda noorsootöötaja poole!
 • Paku julgelt välja oma ideid! Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral Sinu ettevõtmisi nõu ja jõuga!
 • Koolitükkide tegemiseks võid kasutada noortekeskuse varustust, ruume (vaikset nurka) ja ka noorsootöötaja abi.

Hoia ennast ja teisi. Aita luua positiivset õhkkonda noortekeskuses.

 • Palume noortekeskuses järgida reegleid ja norme ning austada avaliku ruumi käitumistavasid.
 • Ära riku noortekeskuse positiivset õhkkonda! Ole viisakas ja abivalmis teiste keskuse külastajate ning noorsootöötajatega.
 • Noortekeskuses olles vastutad oma isiklike asjade eest ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne).
 • Noorsootöötaja nõusolekul ja oma soovi korral võib  mängida noortekeskuse avatud osas oma muusikat. Muusikat valides arvesta ka teiste kaaslastega ning muusika tugevust reguleerib noorsootöötaja.
 • Noortekeskuses ja selle lähiümbruses on keelatud suitsetamine kaasa arvatud ka e-sigaretid! Noortekeskust külastades on keelatud kaasa võtta alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid, neid tarbida ning viibida alkoholi- ja narkojoobes noortekeskuses. 
 • Noortekeskuses ei ole lubatud tarbida energiajooke ning alkoholivaba siidrit, veini ja õlut!
 • Noortekeskuse siseruumides ning seda ümbritseval territooriumil ei ole lubatud tegeleda keelatud ainete vahetamisega – sh. alkohol, suitsud, e-sigaretid, narkootilised ained.
 • Mured ja konfliktid lahendatakse viisakalt ning üksteist kuulates. Vajadusel sekkub osapoolte vahel tekkinud eriarvamuste lahendamisse noortekeskuse töötaja.
 •  Hoidu füüsilisest ja vaimsest vägivallast või haiget tegemisest teistele!
 •  Noortekeskuses ei ole lubatud ropendada (ei üheski keeles) ega kasutada teisi solvavat ja alandavat kõneviisi ning žeste.
 •  Noortekeskusesse on keelatud kaasa tuua külmrelvi, tulirelvi, õhkrelvi ja gaasi (taskunuge, pipragaasi jne).
 •  Turvalisuse ja positiivse õhkkonna tagamiseks tuleb noorsootöötajate poolt tehtavaid korraldusi  järgida!
 •  Mõeldes endale ja teistele, haigena noortekeskusesse ei tule!
 •  Kui näed kedagi noortekeskuse kodukorra eeskirju rikkumas, siis oled kohustatud paluma tal see lõpetada või teavitama noorsootöötajat.

Hoia noortekeskust

 • Noortekeskuse vahendeid ja ruume kasuta heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka pärast Sind saaksid teised külastajad neid kasutada.
 • Austa noortekeskuse ruumide ja territooriumi korrashoidu. Korista enda järgi ja pane kasutatud vahendid oma kohale tagasi!
 • Kui Sa märkad midagi ebatavalist, ohtlikku (tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, esemed jne), siis teata sellest koheselt noorsootöötajale. Ära hakka ise tegutsema!
 • Noortekeskuse või selle külastajate vara varastades, rikkudes või lõhkudes, on Sul kohustus see tagastada, asendada või kinni maksta. Noortekeskuse või selle külastajate esemete lõhkumisel, oled kohustatud selle eest vastutuse võtma ning teatama juhtunust koheselt noorsootöötajat!
 • Köögis tuleb peale söömist või joomist oma nõud ise ära pesta ning vaadata, et köök jääks enda järgi korda!

Noortekeskus ja noorsootöötaja

 • Noorsootöötajal on õigus pöörduda politseisse või turvafirma poole, kui külastaja ei jälgi noortekeskuse kodukorda ja ei allu noorsootöötaja korraldustele.
 • Noorsootöötajal on õigus kehtestada kodukorras märkimata reegleid ja lubada mõnigate reeglite ajutist mitte täitmist.
 • Kodukorra mittetäitmise korral on noorsootöötajal õigus võtta ühendust korda rikkuva lapsevanemaga.
 • Noortekeskusel on õigus noortekeskuses ning noortekeskuse korraldatud üritustel filmida ning teha pilte ja neid mitteärilistel eesmärkidel kasutada.
 • Noorsootöötajal on õigus paluda noorel lahkuda või rakendada keskuse külastamise keeldu lühiajaliselt või vajadusel ka pikemalt. Seda juhul kui noor rikub kodukorra eeskirja punkte või paneb ohtu teiste külastajate ja töötajate tervise, vara ning heaolu. 
 • Noortekeskus jätab endale õiguse teha muudatusi kodukorras. Kodukorra muudatustest teavitame läbi sotsiaalmeedia ja kodulehel.

Arvuti kasutamise reeglid 

 • Enne arvuti kasutamist tuleb end alati kirja panna! Selleks on registreerimisleht. Registreerimisleht asub teadetetahvlil.
 • Aega saab kirja panna käimas olevale ajale või sellest järgmisele. Näiteks, kui sa tuled noortekeskusesse kell 17.18 siis saab endale aega kirja panna 17.00-17.30 või 17.30-18.00. 18.30 aja registreerimiseks tuleb oodata kuni kell on 18.00
 • Korraga võib registreerida ühe aja.
 • Ühel inimesel on õigus panna päeva jooksul 4 aega ehk kokku on võimalik mängida 2 tundi päevas.
 • Korraga võib arvutis olla tund aega. Pärast seda tuleb teha vähemalt poole tunnine paus.
 • Kui noortekeskuses toimub tegevus, siis sellel ajal on arvutites olemine keelatud. Välja arvatud juhul kui noorsootöötajad lubavad vastupidist.
 • Eelisjärjekorras saavad pärast tegevusi arvutisse registreerida need, kes võtsid tegevusest aktiivselt osa.
 • Teiste kontosid ei varastata! Keelatud on arvutisse installeerida programme. Näiteks: keylogger, autoclicker jne. Sellel on tagajärjed!
 • Arvuti riistvara (klaviatuur, hiir, kuvar) ise ilma luba küsimata ümber ei tõsta.
 • Kui kellegi teise konto on sisse jäänud, siis ole hea ja logi välja!
 • Ära jaga teistega ja teistele oma paroole! Alati kasuta oma enda kontot!