• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Oleme Kristiine Linnaosa Valitsuse hallatav asutus, mis tegutseb põhimääruse alusel. Keskuse tegevusvaldkonnad on Kristiine linnaosa elanikele sotsiaalteenuste osutamine, vaba aja sisustamiseks võimaluste loomine, tervisedendus, noorsootöö, kultuuri- ja huvitegevuse teenuste osutamine.

Kristiine Tegevuskeskuses toimub töö kolmes majas ning tinglikult neljas struktuuriüksuses, milleks on: päevakeskus, laste ja perede keskus, koduteenuste keskus ja noortekeskus.

Lühidalt meie ajaloost

  • 1998. aasta 28. detsembril avati Järvel, Energia 13 Kristiine Sotsiaalmaja 36 korteriga eakatele ja liikumispuudega inimestele.
  • 2003. aasta jaanuarist liideti Kristiine Sotsiaalmaja koosseisu Sõpruse pst 5 asuvad 48 sotsiaalkorterit, mis on mõeldud eakatele, toimetulekuraskustega peredele, lastekodust elluastunud noortele, puuetega ning psüühikahäiretega inimestele. 2006. aastal lisandus ümberehituse käigus veel 4 korterit.
  • 2005. aasta lõpust alustati laste päevakeskuse teenuse pakkumist toimetulekuraskustes lastele ja nende peredele.
  • 2008. aasta 1. jaanuarist laienes Kristiine Sotsiaalmaja veelgi. Lisaks sotsiaalmaja elanikele hakati koduteenuseid osutama ka linnaosa avahoolduse klientidele.
  • 2013. aasta 1. jaanuarist liideti Kristiine Sotsiaalmajaga Kristiine Sotsiaalkeskus, mis oli alustanud oma tegevust 20. märtsil 1995. aastal Kristiine Pensionäride Päevakeskusena.
  • 2016. aasta 1. maist liideti Kristiine Sotsiaalmajale Kristiine Noortekeskus. Kuna asutuse tegevused ei ole enam vaid sotsiaalteenuste kesksed, siis muutus asutuse nimi Kristiine Tegevuskeskuseks ning lisaks hakati osutama noortekeskuse teenust.