• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Alates juunist toimub noortele kaheksa erinevat töövaldkonda tutvustavat töötuba  – sadulsepp, floristika, graafiline disain, merendus, pagar/kondiiter, puhastusteenindaja, metsandus, loodusretkejuht/giid.

Igat töötuba viib läbi vastava eriala esindaja, kes tutvustab ameti nüansse, vajalikke isikuomadusi ja oskusi ning juhendab praktilise töö osa. Töötoad koosnevad kahest osast. Teooriast ja praktilisest tegevusest. Teooria käigus omandatakse teadmisi eriala nüansside kohta, ameti vajalike isikuomaduste ja oskuste kohta. Jagatakse infot, kus antud eriala õppida saab, millised on sellel erialal töötamisvõimalused, mis vahemikku jääb töötasu, millised on karjääri võimalused ja töötamistingimused. Praktilises osas saab ise katsetada mõnd osa antud ametist. Näiteks mööbli restaureerimine, lillekimbu seadmine, matkajuhtimine, visiitkaardi/plakati kujundamine jne.
Iga noor võib valida ühe või mitu töötuba vastavalt oma huvidele.
Tagamaks võimalikult individuaalne lähenemine ja proovitöö iseseisev valmistamine on töötubades osalevate noorte arv piiratud.

Avatud töötoad toimuvad ajavahemikus  mai – oktoober 2018. Täpsem info http://kristiinetk.ee/noortekeskus/projektid
Enamus tegevusi viime läbi Kristiine noortekeskuse ruumides ning osalema ootame eelkõige 13 kuni 26-aastaseid noori. Tule osalema ja/või tule korralduse tiimi.

Kontakt:   erko.sormus@kristiinetk.ee, tel 6566 802
Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.