• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Tallinna noortekeskused alustavad alates 18. maist välitegevustega ja sisetingimustes üks-ühele kontakttööga

UUS! Alates 25. maist on lubatud teha kontaktööd individuaalselt ja kuni kümneliikmelistes rühmades juhendatud tegevuste läbiviimiseks. Juhendatud tegevused korraldatakse võimalikult hajutatult. Peab olema tagatud, et inimesed saavad hoida teineteisega 2m vahet. Kümneliikmelisse gruppi kuulub ka tegevuse juhendaja(d). 

Alates 18. maist on noortekeskustel lubatud alustada välitingimustes kontakttööga. Välitingimustes võib ühes rühmas olla 10 inimest. Tegevuste läbiviimisel järgitakse Terviseameti nõuded. Väljas kasutatavad vahendeid ja üldkasutatavaid pindasid peab vastavalt nõuetele puhastama. Võimalusel eelistatakse, et noor osaleb tegevustes isiklike vahenditega.

Luba noortekeskuste avamiseks ainult üks-ühele tööks on Tallinnas antud samuti alates 18. maist. Noorsootöötaja saab kutsuda noore noortekeskusesse üks-ühele suhtlemiseks, individuaalseks juhendamiseks, noore omaalgatusliku projekti planeerimiseks jne.

Tallinna noortekeskused on seni töötanud virtuaalsetes keskkondades ja pakkunud noortele e-noorsootööd. Lisaks on mitmed noortekeskuste töötajad olnud kaasatud Tallinna mobiilse noorsootöö tegevustesse ja kõnetanud noori tänavatel. E-noorsootöö ja mobiilses noorsootöös osalemine jätkub ka peale 18. maid.