• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Noortekeskuse ülesandeks on piirkondliku noorsootöö korraldamine ja arendamine

  • Noortekeskuse teenuse osutamine – eesmärgiga  luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond vaba aja sisustamiseks
  • Kristiine piirkonnas ürituste, projektide ja huvitegevuse organiseerimine, mille eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust, ennetustööd, tööturule sisenemist, loovust, osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust
  • Rahvusvaheliste ja riigisiseste noorteprojektide ja -vahetuste korraldamine

Üldine kontakt ja info
Sõpruse puiestee 4a, 10615 Tallinn
Tel 656 6802, 53074244
noortekeskus@kristiinetk.ee

 

Brita Rand
noortekeskuse juht
brita.rand@kirstiinetk.ee