• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Rahvusvaheline noortevahetuse projekt “The W(hole) in Me” 2018

Rahvusvaheline noortevahetuse projekt „The W(hole) in Me“ eesmärk on koos partnerriikide Läti ja Hollandiga arutleda vaimse tervise teemal ning disainida samal teemal erinevaid probleeme. Noortevahetus toimus 29.07-07.08.2018 Saaremaal, kus said kokku 10 eesti, 10 läti ja 10 hollandi noort, kes 10 päeva jooksul tegelesid enesesse vaatamise, arutlesid ja jagasid oma riigi kogemusi vaimse tervisega tegelemisest ning disainisid erinevaid vaimse tervise probleeme gruppides. Ühes grupis loodi #filtritaga plakatid, mis ideest sai oktoobris  eraldi sotsiaalkampaania koostöös Vaimse Tervise Liikumise ja Peaasjaga.

“Augustis toimus Saaremaal tore vaimse tervise teemaline noortevahetus, milles minagi osalesin. Minu huvi oli seotud sellega, et töötan vaimse erivajadusega lastega ning sain noortevahetusest juurde nii uusi sõpru kui ka teadmisi lastepsühholoogia vallas. Külalisi oli noortevahetuses Lätist ja Hollandist, lisaks eestlastele. Umbes nädala jooksul tegime erinevaid vaimse tervisega seotuid (ja mõningaid mitteseotud) harjutusi ja tegevusi. Eriti meeldis mulle noortevahetuse teises pooles toimunud disainikoolitus, mida juhtis spetsialist Maarja Käsk. Sellest võrsus palju huvitavaid ideid ja see õpetas mulle uusi vaatenurki. Soovitan sarnaseid koolitusi kõigile, kellele on oluline vaimne tervis ja teemast huvitujate seltskond. Sest igaüks on enda sõprade nägu ja tegu. Päikest!” Noortevahetusel osalenud Triin´i tagasiside.

#filtritaga sotsiaalkampaania jõudis 2018. aasta oktoobris sotsiaal- ja veebimeedias 116 000 inimeseni, sai 7000 klikki ja kokku näidati meie reklaami 579 000 korral. #filtritaga sotsiaalkampaania plakateid on võimalik oktoobri lõpust- novembri keskpaigani näha PrismaNet Kristiine kaubanduskeskuse lähistel olevatel pillaritel.

Projekti rahastab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi meetmetest.

Projekt „Ametiampsud“ 2018

Projekti käigus toimub kaheksa erinevat töövaldkonda tutvustavat töötuba – sadulsepp, floristika, graafiline disain, merendus, pagar/kondiiter, puhastusteenindaja, metsandus, loodusretkejuht/giid.

Igat töötuba viib läbi vastava eriala esindaja, kes tutvustab ameti nüansse, vajalikke isikuomadusi ja oskusi ning juhendab praktilise töö osa. Töötoad koosnevad kahest osast. Teooriast ja praktikast. Teooria käigus omandavad noored läbi avatud vestlusringi teadmisi eriala nüansside kohta, ameti vajalike isikuomaduste ja oskuste kohta. Jagatakse infot, kus antud eriala õppida saab, millised on sellel erialal töötamisvõimalused, mis vahemikku jääb töötasu, millised on karjääri võimalused ja töötamistingimused. Praktilises osas katsetavad noored ise mõnd osa antud ametist. Näiteks mööbli restaureerimine, lillekimbu seadmine, matkajuhtimine, visiitkaardi/plakati kujundamine jne.   Iga noor võib valida ühe või mitu töötuba vastavalt oma huvidele. Tagamaks võimalikult individuaalne lähenemine ja proovitöö iseseisev valmistamine on töötubades osalevate noorte arv 10 – 15.

Toimub ajavahemikus  mai – oktoober 2018
Enamus tegevusi viime läbi Kristiine noortekeskuse ruumides ja ootame eelkõige  13 kuni 26-aastaseid noori.

Kontakt:   erko.sormus@kristiinetk.ee, tel 6566 802
Projekt on rahastatud Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 raames  ning selles osalemine on noortele tasuta.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

      


Projekt „Nuti-Mati seikleb looduses!“ 2017

Programmeerimisteemaline tegevustesari kõikidele, kellele pragrammeerimine huvitav tundub. Võid olla algaja või ka juba kogenud noor – koos püüame jõuda ühe looduses seiklemiseks kasutatava mangu väljatöötamiseni. Kaasa löövad ka oma ala asjatundjad.
Toimub ajavahemiskus  mai – oktoober 2017
Enamus tegevusi viime läbi Kristiine noortekeskuse ruumides
ootame eelkõige  13 kuni 20-aastaseid noori.

Projekt koosneb erinevatest töötubadest(orienteerumismängu programmeerimine või rakenduse loomine), linnaruumis ja looduses mängu katsetamisest. Projekti kõigist tegevustest valmib noortega koostöös mäng, mida saavad ka teised huvilised kasutada looduses seiklemiseks. 

Projektitegevuste käigus valmis seiklusliku orienteerumismängu rakendus noorsootöötajatele ja noortele.

Rakendus asub siin 

Rakenduse kasutamine on tasuta ja on mõeldud kasutamiseks nutitelefoni või tabletitega.

Palume rakenduse kasutamisel tekkivate küsimuste või juhendamise vajaduse võtta ühendust noorsootöötaja Erko Sõrmusega.

Kontakt:   erko.sormus@kristiinetk.ee, tel 6566 802
Projekt on rahastatud Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 raames  ning selles osalemine on noortele tasuta.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

      


Projekt „Mis värvi on mõtted ja tunded?“ 2018

Sisu: Projekt koosneb üheksast kohtumisest, mille käigus saavad osalejad teadmised ja oskused võitlemaks stressi ja läbipõlemisega. Lisaks annavad uued kogemused võimaluse ennast paremini tundma õppida ja mõista. Näiteks toimub mindfulnesi koolitus, sissejuhatus kunstiteraapia maailma, külastame helimassaži töötuba ja tutvume holistilise inimese käsitlusega. Tuge pakuvad ja kõiki teemasid tervikuks seovad oma ala asjatundjad.
Projekti töötoad ja kohtumised toimuvad ajavahemikus mai – august 2017

Täpsem ajakava:

Tegevus Läbiviimise aeg
1 Infopäev/arutelu ja grupikohtumine nr 1 koostöös
Peaasi.ee-ga. Sissejuhatus tunnete
ja mõtete teemasse.
26 mai õhtu/30.mai
2 Infopäev/arutelu ja grupitöö. Sissejuhatus
Mindfulness ehk ärksameelsuse teemadesse.
Praktilised harjutused tähelepanu tugevdamiseks
ja enesekontrolli hoidmiseks.
13.juuni, kell 17.00 algusega Kristiine noortekeskuses
3 Grupikohtumine koos käelise tegevusega.
Sissejuhatus kunstiteraapiasse ning käelise
tegevuse mõjust inimesele.
4 Infopäev/arutelu ja grupikohtumine koos muusikalise
näidistunniga. Sissejuhatus muusika ja helide
kasulikkusest. Helimassaaž
12.juuni, kell 18.-20.00 Uus tn 19
5 Infopäev/arutelu ja grupitöö. Sissejuhatus holistika
teemadesse – inimene kui tervik.
6 Arutelukohtumine. Vaimne tervis ja eelarvamused.
7 Arutelukohtumine – mida oskan ja saan ise enda
jaoks teha? Eneseanalüüs kaamera abiga.
Kokkuvõtted ja analüüs.
8 Kokkuvõtlik loeng/arutelu Peaasi.ee-ga.
9 Kokkuvõtted ja projekti tulemuste analüüs ning
tulvikuplaanide tegemine. Projekti aruandlus.


Oodatud on 16 – 26 aastased noored, kes on huvitatud vaimse tervise teemadest.

Kontakt:  ege.kirik@kristiinetk.ee


Projekt on rahastatud Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 raames  ning selles osalemine on noortele tasuta.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.