• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Kristiine noortekeskus osales 2018. aastal kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas programmiga, mille raames pakutakse uusi noorsootöö teenuseid, et seeläbi suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Kristiine noortekeskus analüüsis noortekeskuse avatud poole teenuseid ning teenusedisaini põhimõttel käivitas programmi raames kaks uut teenust.

Me oleme soetanud video- ja fototöötlusprogrammid, mille eesmärk on anda noorele võimalus ennast arendada foto-ja videotöötluses läbi erinevate töötubade ja individuaalse juhendamise. Peale meie poolt pakutud tegevuste on noor saanud algteadmised video-ja fototöötlusprogrammi kasutamisest, oskab hinnata, millseid pilte on eetiline jagada ja milliseid mitte ning oskab koostada video CVd.

Oleme programmi planeerinud järgmised tegevused läbi mille on noorel võimalus areneda ning saada uusi teadmisi ning kogemusi:

  • Fotoshopi 0 taseme õppeprogramm: indivudaal- või paarisõppe võimalus, et õppida kasutama fotoshopi programmi. Õppeprogrammi jooksul saab noor teada, kuidas kasutada Adobe Photoshop Elements 2018 progammi, pilditöötlemise põhitõed ning õpib kujundama lihtsamaid plakateid/teateid. Õppeprogramm on suunatud kõigile noortele, kellel on huvi fototöötluse vastu ning programmi saab alustada igal hetkel.
  • Kristiine vlog 2019: Kristiine noortekeskus alustab oma youtube kanaliga, kuhu tuleb igal kuul vähemalt üks video noortekeskuses toimuvast. Noortel on võimalus osaleda videopostituse tegemises algusest lõpuni, ideest teostuseni. Vlog grupis osalemises saab noor ennast proovile panna nii ideede genereerimisel, lavastamisel, filmimisel ja videotöötluses. Vlog videote tegemisse on oodatud kõik noored, kellel on huvi videote tegemine või tahavad saada esimest kogemust lavastamise, filmimise või videotöötluse vallas.
  • Video CV koostamise töötuba: töötoas õpivad noored, kuidas endale video CVd teha, millisena ennast videos näidata, kuidas rääkida, mida kanda ning kuidas videot filmida.
  • Fotonäitus “Kiiksuga fotod”: fotonäitusele ootame osalema kiiksuga töödeldud fotosid, fotosid on võimalik käia töötlemas ka noortekeskuses, kasutades meie juures olevat arvutit ja programme.

Virtuaalreaalsus, mille eesmärk on muuta avatud poole tegevused mitmekülgsemaks läbi virtuaalreaalsuse tegevuste/mängude, mis arendavad noore digipädevusi- noor oskab peale esmajuhendamist kasutada virtuaalreaalsuse vahendeid. Läbi tegevuste tutvub noor erinevate ametitega neid mängus proovides, mille järel oskab noor ametite vahel paremini valida ning on saanud ülevaate mõnest ametist.

Oma virtuaalreaalsuse programmi oleme planeerinud järgmised lisategevused ja võimalused, et avardada virtuaalreaalsuse võimalusi:

  • VR ametipäevade sari: noortel on võimalik tutvuda erinevate ametitega, mida on võimalik ka virtuaalreaalsuses järele proovida. Kutsume külla vastavate ametite esindajad, kes ameteid ka lähemalt tutvustavad.
  • VR filmipäev: noortel on võimalus terve päeva jooksul vaadata erinevaid virtuaalreaalsuse lühifilme ning neid hiljem analüüsida koos noorsootöötajaga.
  • Virtuaalreaalsuse huvigrupi loomine: moodustame noortegrupi, kellel on huvi virtuaalreaalsuse vastu, kes õpivad virtuaalreaalsust kasutama, on abiks teiste noorte juhendamisel ja hakkavad ise erinevaid tegevusi virtuaalreaalsusega tegema. Anname noortele vabaduse ise otsustada ja planeerida, mida nad vahendite ja virtuaalreaalses maailmas teha soovivad. Meie eesmärk on soodustada noorelt-noorele õpet.
  • Noortekeskuste vahelised võistlused läbi virtuaalreaalsuse: koostöös Põhja- Tallinna noortekeskusega korraldame omavahel virtuaalreaalsuse võistlused erinevates mängudes. Võistlustele eelnevad noortekeskuse sisesed võistlus- ja harjutamispäevad. Võistluste eesmärk on pakkuda uusi võimalusi avatud poole tegevustena ning tugevdada koostööd teiste noortekeskustega.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.