• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

2016 Oktoobris alustas Kristiine noortekeskus koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) tugiprogrammi elluviimist noortele.

Programmi eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, ülesleidmine ja motiveerimine avatud noorsootöö kaudu. Ühtlasi mängib olulist rolli koostöö kohalikul tasandil erinevate võrgustikega, kelle abil saame noored suunata teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) koostatud tugitegevuse kava aastateks 2015-2019 on seadnud eesmärgiks nimetatud perioodi jooksul pakkuda lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele üle Eesti.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakseharidus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse pooltelluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamineja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmiviib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.


Jälgi meid ja kõiki pakkumisi Facebookis  Tallinna Noorte Tugila

Tel. 53074244
53623143(vene k)

e-mail: tugila@kristiinetk.ee

Noorte Tugila programmi noorsootöötajad on Elis Käsper ja Valeri Kotikov(vene k)

https://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/haridus-ja-teadusministeerium.jpghttps://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/entk.jpghttps://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/el.jpghttps://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/ank.jpg

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Pressiteade

16. jaanuar 2018

Eesti vajab Noorte Tugila programmi

Noorte Tugila programmi kolmeaastane tegevuskava lõppeb 2018. aastaga, kuid senine töö ja juhtumite analüüs näitab, et vajadus programmi jätkumiseks ja pakutavate teenuste järele on väga suur.

Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort tunnistab, et üle kahe aasta tagasi käivitunud programmi tee viib neid üha raskemate juhtumite poole, mistõttu ei tohiks 2018. aasta noorte sellisel kujul toetamisel viimaseks jääda. Noori, kes vajavad tuge, on Eestis selleks liiga palju. „Arutelude keskmes on see, et kuidas edasi minna nii, et see teenus järjest enam kohalikul tasandil noorsootöös juurduks ja muudaks erinevate osapoolte praktikaid“ rõhutab Heidi.
Tugilani jõuavad üha keerulisemad juhtumid

Kui 2015. aasta sügisel oli peamine eesmärk toetada 15-26-aastaste noorte, kes ei tööta ega õpi, naasmist ühiskonnaellu, st tööturule või uuesti haridusteed jätkama, siis tegelikkuses on pea iga noore loo taga sügavam lugu.

„Võrgustikutöös ja juhtumitöös on noorsootööspetsialistid osanud jõuda väga keeruliste või peidus olnud probleemide ja olukordade juurde,“ kiidab Heidi Paabort Noorte Tugila spetsialiste. Noor võib olla ammu täiskasvanud, nt 25-26-aastane, aga see ei tähenda, et tema probleemid on lihtsamad kui 15-19-aastastel, kes on alles kooliealised.

Kui noor on aktiivsest elust eemale jäänud vaid hirmust eksamite või tööga hakkama saamise ees, võib noore probleem leida Noorte Tugila spetsialisti abil väga kiiresti lahenduse. Viimase aasta jooksul on Tugila spetsialistid kohanud aga üha rohkem noori, kelle probleemide lahendamine vajab pikaajalist nõustamist ja professionaalset tuge, seega on Tugila jaoks väga tähtis võrgustiku ja heade partnerite olemasolu.

Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv lisab, et üha enam tuleb ette olukordi, kus ei piisa enam ainult noorsootöö võimalustest, vaid kindlaks partneriks peab olema ka psühholoog, terapeut, kriminaalhooldaja jne. Tihedat koostööd teevad Tugila spetsialistid ka omavalitsuste, koolide, ettevõtete, Töötukassa, Rajaleidja ja teistega. “See ongi Noorte Tugila edu võti kuna näeb noort kui tervikut ja pöörab tähelepanu noore elu erinevatele mõjufaktoritele. Oluline on kohalikul tasandil toimiv spetsialistidest koosnev võrgustik, kellel on tagatud valmisolek olenemata esimese kontakti asukohale suunata noor sobiva teenuse juurde,” lisab Kerli.

31. detsembri seisuga on programmis osalenud kokku 4300 noort. Noorte Tugila programm on aidanud alates 2015. aasta novembrist muuta elu tuhandetel 15-26aastastel noortel, kes ei tööta ega õpi ning kes on vajanud tuge ühiskonnaellu naasmisel.
Täiendav info

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo: Heidi Paabort, Noorte Tugila programmijuht

heidi.paabort@ank.ee, 58091010