• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Vabatahtlik töö kui võimalus. Intervjuu välisvabatahtliku Peter Brotzgega.

Koolipraktika raames intervjuu läbiviijad: Kristiine noortekeskuse noorsootöötaja Avely Kasela ja  Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala tudeng Hanna Näks

Mis on vabatahtlik töö?

Vabatahtlikuks teenistuseks peetakse seda, kui inimene tegutseb väljaspool oma enda kodu ja perekonda ning panustab oma aega selleks, et aidata kedagi teist või teha seda lihtsalt ühiskonna hüvanguks. Oluline on, et vabatahtlik tegevus toimub inimese vabast tahtest ja samuti ei saada selle eest ka mingit rahalist ega ka materiaalset kasu. Kasu, mis sellest saadakse on pigem seotud uute kogemuste, teadmistega, tutvustega ja kontaktidega. Vabatahtlikul teenistusel on olemas ka erinevad tüübid. (Vabatahtlike Värav, n.d.)

Tänapäeval on aina rohkem populaarsust kogumas vabatahtliku töö tegemine välismaal. See annab võimaluse näha maailma ja samal ajal koguda ka kasulike oskusi ja kontakte, mida niisama reisides võimalik saada ei oleks. Samuti annab see võimaluse süveneda rohkem selle maa kultuuri ja saada osa selle riigi inimeste muredest ja rõõmudest.  (Vabatahtlike Värav, n.d.)

Vabatahtlikku töö väärtus noorsootöös:

Noorsootöös pakub vabatahtlik töö noortele erinevaid positiivseid võimalus ja kogemusi, samuti aitab see noorel teadlikult arendada oma teadmisi ja oskusi, mis tulevad neile kasuks hilisemas elus. Vabatahtliku tegevusega noorte seas suureneb nende sotsiaalne sidusus, koostöö ja empaatiavõime. Vabatahtliku töö tegemine tuleb noorele kasuks hiljem näiteks ülikooli sisseastumisel või töökoha otsimisel (Ender, 2011). Seetõttu on vabatahtlikku töö väärtus noorsootöös kõrge, see kannab edasi väga palju noorsootöö väärtusi ja tõekspidamisi. Samuti annab see noorele kaasa kasulikke ja arendavaid kogemusi.  

Intervjuu Peter Brotzgega (välisvabatahtlik Eestis)

Peter on 19 aastat vana ning pärit Austriast. Kasvas üles lääne Austrias, Šveitsi piiri ääres. Hetkel elab ta Tallinnas ja töötab vabatahtlikuna Kristiine Noortekeskuses. Enne Eestisse kolimist ja Tallinnas vabatahtliku töö alustamist, käis ta Austrias tehnika kallakuga keskkoolis. Vabatahtlikuks tuleku peamisteks põhjusteks olid: võimalus õppida tundma teistsugust kultuuri, kohtuda uute inimestega, õppida uut keelt ja praktiseerida inglise keelt.

Kuidas leidsid infot sellise võimaluse kohta? 

Minu sõber tegi eelmisel aastal Taanis vabatahtlikuna tööd, tema soojalt soovitas seda ka  mulle. 

Mille järgi tegid valiku, kuhu riiki minna?

Minu avaldus viia läbi vabatahtlikku töö projekti võeti vastu mitmetes eri riikides üle Euroopa. Mul oleks olnud võimalus minna Gran Canaria saarele või Itaaliasse. Valisin aga Eesti kuna paljud vabatahtlikud elavad siin, mis tagab kogukonna ja see on mulle oluline. Lisaks on Tallinn ideaalses asukohas, mis annab mulle võimaluse reisida ka teistesse riikidesse. 

Mida teadsid/arvasid enne Eestisse tulekut vabatahtlikust tööst? Mida nüüd?

Välja arvatud Austrias vabatahtlikus orkestris mängimine, ei ole ma puutunud varem kokku vabatahtlikku tööga. Hetkel vabatahtlik töö on minu igapäevane peamine tegevus, tunnen et see on oluline osa meie ühiskonnast. 

Kas seadsid endale enne tulekut ka mingi eesmärgi, mida soovid selle aja jooksul saavutada kui viibid siin?

Seadsin endale eesmärgiks saada iseseisvamaks ja aidata kaasa positiivsele muutusele.  

Mida on praeguseks juba vabatahtlik töö Sulle õpetanud?

Varem ei saanud ma aru kui palju annab vabatahtlik töö juurde ühiskonnale. Lisaks õppisin, et see annab palju juurde ka mulle endale. Tehes vabatahtlikku tööd noortekeskuses on mul võimalus viia läbi erinevaid töötubasid ja tegevusi, mis ma tunnen, et õpetavad ka mulle palju. 

Mis on see, mis motiveerib Sind tegema vabatahtlikku tööd?

Läbi vabatahtlikku töö tuleb mul teha erinevaid uusi ülesandeid ja leian end olukordadest, kus ei ole varem olnud. See õpetab mulle palju ja see on see, mis mind ka motiveerib.

Milles seisneb Sinu vabatahtlik töö siin Eestis?

Mina töötan vabatahtlikuna Kristiine noortekeskuses, seal on minu ülesanneteks töötubade ja tegevuste organiseerimine. Lisaks aitan näiteks noori ka nende koolitöödega ja pakun abi muudes küsimustes, mis neil tekkida võivad. 

Kellele soovitaksid vabatahtliku töö tegemist? Kas üldse soovitaksid?

Mina soovitaksin vabatahtlikku tööd igale inimesele, on olemas palju erinevaid vabatahtlikke töid, usun et igaüks leiaks endale midagi. Eriti soovitaksin seda noortele, arvan et see on samm õiges suunas. 

Mida soovitaksid inimesele, kes soovib samuti minna välisvabatahtlikuks?

Soovitaksin neil omada avatud meelt, see ilmselt ei ole selline nagu sa oma peas ette kujutad. Lisaks soovitaksin neil teha neid asju, mida nad kõige enam kardavad, sellest õpid kõige rohkem. 

“Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist”.

Kasutatud allikad:

Vabatahtlike Värav. (n.d.). Vabatahtlik tegevus. Loetud aadressil: https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/ [04.11.2019]

Mihus. (06.11.2011). Mis asi on vabatahtlik tegevus? Mis on sellel pistmist noorsootööga? Ja kuidas vabatahtlikke motiveerida? Loetud aadressil: https://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/Mihus_6.pdf [19.11.2019]