• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

 

TEEME ÕPPIMISE PÕNEVAKS!

Kristiine noortekeskus kutsub kooliõpilasi osalema mitmekülgsetes ja arendavates töötubades. Töötoad toimuvad Kristiine noortekeskuses, aadressiga Sõpruse pst 4a. Kõiki teemasid käsitletakse mänguliselt ja läbi mitteformaalse õppe meetodite. Osalemine annab õpilastele asjalikke teadmisi ja samas ka huvitava vahelduse igapäevarutiinis.
Programmist on võimalik osa saada ajavahemikus oktoober – november ning aprill – mai alguskellaaja soovitame valida vahemikus 11-12.30.

Tegevuses osalemine on tasuta!

Lisainfo ja registreerimine:
Kristiine Tegevuskeskuse noortekeskus
Sõpruse pst 4a, 10615 Tallinn
tel 656 6802

LISAINFO:
Täpse programmi koostamisel oleme paindlikud ja koostöös klassijuhataja/grupijuhiga võime kokku leppida igale rühmale kõige sobivama tegevuskava. Vajadusel võib programmist osasid tegevusi välja jätta ja huvipakkuvamaid pikemalt käsitleda. Töötuba kestab 1,5 tundi. Töötoad on klassidele ja noortegruppidele tasuta!

noortekeskus@kristiinetk.ee

KRISTIINE NOORTEKESKUSE TÖÖTOAD KOOLIDELE

UUS HOOAEG JUBA SÜGISEL!

ÕIGE SEIKLUS TOIMUB ÕUES. 1.-7. KLASS. UUS! Kooliprogrammid õues ainult kuupäevadel- 3.06-14.06.2019

Seikluskasvatus ja meeskonnamängud välitingimustes. Tegevus pakub noortele võimalust vahvaks lustimiseks kui ka õppikogemust meeskonnas töötamiseks. Noores areneb strateegilise mõtlemise oskus, sotsiaalsed oskused, enese kehtestamise võime, püsivus ja keskendumisvõime  ning enda ja grupi motiveerimine. Üheskoos arendatakse grupi ühtekuuluvustunnet. Tegevused toimuvad välitingimustes. Tallinna erinevates parkides, randades jne. Halva ilma korral leiame uue aja. Asukoht täpsustatakse grupiga eelneva kokkuleppe alusel. Töötuba kestab 1,5 tundi.

ESMAABI. 3.-6. KLASS. UUS!

Töötoa raames õpetame noortele esmaseid ja kõige hädavajalikemaid esmaabi võtteid tulemaks toime kriisiolukorras. Vabariigi valitsus töötas välja kriisiolukorra juhised, selle töötoaga anname omapoolse panuse antud teemasse. Leiame, et esmased esmaabi võtted tulevad kasuks noortele igapäevases elus ja suuremates kriisiolukordades. Näiteks õpetame erinevate haavade sidumist, kuidas tegutseda põletuste korral, lahase tegemist, inimese elustamist jne. Kõiki teemasid käsitleme praktiliselt või läbi mänguliste meetodite. Töötuba kestab 1,5 tundi.

ORIENTEERUMINE 1.-7. KLASS UUS!

Pakume võimalust viia läbi orienteerumisvõistlus meie enda poolt loodud orienteerumismängus. Orienteerumisemängu teema on võimalik kokku leppida arvestades klassi soove/vajadusi ja noortekeskuse võimalusi. Orienteerumise klassiprogrammi soovi korral palun võtke meiega ühendust ja üheskoos saame sobiva lahenduse leida!

ELULISED ALGTÕED ALGKLASSIDELE. 1.-4. KLASS

Tegemist on töötoaga, mille raames käsitleme läbi mängu erinevaid elu põhioskusi ja -teadmisi. Läbime erinevaid teemasid alustades esmaabist lõpetades liiklusohutusega. Noored saavad teadmisi mida teha/kuhu pöörduda hädaolukorras, milliseid liiklusmärke peaks tänaval liigeldes tähele panema jms. Lisaks saavad kätt harjutada toidutegemises ning kuidas hakkama saada ilma elektroonilise kellata.

MEESKONNATÖÖ JA NOORTE INFO 1.-4. klassile

Töötuba sobib hästi klassiühtsuse kujundamiseks ja meeskonnatöö oskuste arendamiseks. Tegemist on aktiivse töötoaga, mille jooksul teevad õpilased läbi põnevaid meeskonnamänge ja õpivad mõtestama ning hindama enda ja kaaslaste panust ühise eesmärgi saavutamiseks. Lisaks tuletatakse meelde tähtsaid telefoninumbreid ja asutusi, kuhu lapsed oma muredega pöörduda võivad. Kordame üle ka need kõige hädavajalikumad 112 jne. Töötuba kestab 1,5 tundi.

TERVISETEEMALINE TÖÖTUBA 1.-5. klassile

Tegemist on töötoaga, mille käigus antakse noortele teadmisi tervislike eluviiside teemadel: kehaline aktiivsus, toitumine (kuidas valmistada lihtsalt tervislikku toitu). Noortele antakse konkreetseid oskusi tervislike valikute tegemiseks.
Kavas on arutelu teemal, mida noored teavad tervislikest eluviisidest ja mida nende jaoks tähendab üleüldiselt mõiste tervislik eluviis. Vesteldakse tervisliku toitumise põhitõdedest, liikumise olulisusest ning mängitakse mänge, mille käigus noored saavad panna proovile oma teadmisi toitumise ja liikumise kohta. Töötuba kestab 1,5 tundi.

KLASSIÕHTU stiilis KLASSIHOMMIK 1.-7.klassile

Põhikooli klassidele suunatud meelelahutuslik ja mänguline klassiõhtu. Kava koostamisel võetakse arvesse õpetaja ja klassi soove ning õpilaste vanust. Noorsootöötajad viivad läbi lõbusaid ja kaasahaaravaid seltskonnamänge ning võimalik on kasutada ka noortekeskuses olevaid mänge (piljard, lauatennis, lauajalgpall jms). Üheskoos valmistatakse ka lihtne vahepala. Lisaks võib kasutada seda aega ka mõne klassisündmuse tähistamiseks ja omalt poolt lisaks snäkke kaasa võtta. Tegemist on toreda meelelahutusliku programmiga, milles osalemine tuleb kasuks klassi ühtekuuluvustunde loomisele. Programm kestab 1,5 tundi.

SALLIVUS JA UUED KULTUURID. 1.-7. KLASS

Töötoa raames katsetame läbi erinevate mängude, kui paikapidavad on meie eelarvamused ja kas neid saab alati usaldada. Kas inimesi ja olukordi võib hinnata neisse süüvimata ainult nö pealevaadates, mis võivad olla selle tagajärjed. Arutame kas erinevast kultuuriruumist inimesed saavad edukalt koostööd teha. Analüüsime mõningaid näiteid maailmast. Tutvume  EVS vabatahtlikuga. Katsetame tema näitel, kui paikapidavad on meie stereotüüpsed teadmised venelastest. Noortel on võimalik esitada küsimusi Venemaa eluolu kohta.