• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

2016 Oktoobris alustas Kristiine noortekeskus koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) tugiprogrammi elluviimist noortele.

Programmi eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, ülesleidmine ja motiveerimine avatud noorsootöö kaudu. Ühtlasi mängib olulist rolli koostöö kohalikul tasandil erinevate võrgustikega, kelle abil saame noored suunata teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) koostatud tugitegevuse kava aastateks 2015-2019 on seadnud eesmärgiks nimetatud perioodi jooksul pakkuda lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele üle Eesti.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakseharidus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse pooltelluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamineja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmiviib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.


Jälgi meid ja kõiki pakkumisi Facebookis  Tallinna Noorte Tugila

Tel. 53074244, e-mail: tugila@kristiinetk.ee

Noorte Tugila programmi noorsootöötaja on Elis Käsper

https://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/haridus-ja-teadusministeerium.jpghttps://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/entk.jpghttps://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/el.jpghttps://tugila.ee/wp-content/uploads/2016/01/ank.jpg