• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

 

TEEME ÕPPIMISE PÕNEVAKS!

Kristiine noortekeskus kutsub kooliõpilasi osalema mitmekülgsetes ja arendavates töötubades. Töötoad toimuvad Kristiine noortekeskuses, aadressiga Sõpruse pst 4a. Kõiki teemasid käsitletakse mänguliselt ja läbi mitteformaalse õppe meetodite. Osalemine annab õpilastele asjalikke teadmisi ja samas ka huvitava vahelduse igapäevarutiinis. Programmist on võimalik osa saada ajavahemikus oktoober – november ning alguskellaaja soovitame valida vahemikus 10.30-12.30. Tegevuses osalemine on tasuta!

Lisainfo ja registreerimine:
Kristiine Tegevuskeskuse noortekeskus
Sõpruse pst 4a, 10615 Tallinn
tel 656 6802

MEESKONNATÖÖ JA NOORTE INFO 1.-4. klassile

Töötuba sobib hästi klassiühtsuse kujundamiseks ja meeskonnatöö oskuste arendamiseks. Tegemist on aktiivse töötoaga, mille jooksul teevad õpilased läbi põnevaid meeskonnamänge ja õpivad mõtestama ning hindama enda ja kaaslaste panust ühise eesmärgi saavutamiseks. Lisaks tuletatakse meele tähtsaid telefoninumbreid ja asutusi, kuhu lapsed oma muredega pöörduda võivad. Kordame üle ka need kõige hädavajalikumad 112 jne. Töötuba kestab 1,5 tundi.

TERVISETEEMALINE TÖÖTUBA 1.-5. klassile

Tegemist on töötoaga, mille käigus antakse noortele teadmisi tervislike eluviiside teemadel: kehaline aktiivsus, toitumine (kuidas valmistada lihtsalt tervislikku toitu). Noortele antakse konkreetseid oskusi tervislike valikute tegemiseks.
Kavas on arutelu teemal, mida noored teavad tervislikest eluviisidest ja mida nende jaoks tähendab üleüldiselt mõiste tervislik eluviis. Vesteldakse tervisliku toitumise põhitõdedest, liikumise olulisusest ning mängitakse mänge, mille käigus noored saavad panna proovile oma teadmisi toitumise ja liikumise kohta. Töötuba kestab 1,5 tundi.

KLASSIÕHTU stiilis KLASSIHOMMIK 1.-7.klassile

Põhikooli klassidele suunatud meelelahutuslik ja mänguline klassiõhtu. Kava koostamisel võetakse arvesse õpetaja ja klassi soove ning õpilaste vanust. Noorsootöötajad viivad läbi lõbusaid ja kaasahaaravaid seltskonnamänge ning võimalik on kasutada ka noortekeskuses olevaid mänge (piljard, lauatennis, lauajalgpall jms). Üheskoos valmistatakse ka lihtne vahepala. Lisaks võib kasutada seda aega ka mõne klassisündmuse tähistamiseks ja omalt poolt lisaks snäkke kaasa võtta. Tegemist on toreda meelelahutusliku programmiga, milles osalemine tuleb kasuks klassi ühtekuuluvustunde loomisele. Programm kestab 1,5 tundi.

INTERAKTIIVNE MÄLUMÄNG 4.-7. klassile

Interaktiivne mälumäng, mille käigus saab uusi huvitavaid teadmisi ja eduelamuse vanade heade tarkuste kasutamisest. Mälumängus käsitletakse järgnevaid teemasid: loodus, geograafia, kirjandus, muusika ja varia (üldharivad teadmised). Mälumängu käigus tuleb avada ruute peitepiltidel ja tunda ära nendel olevaid isikuid/esemeid, kuulata heliklippe, vaadata videosid. Iga teema kohta on olemas ka vanad head faktiküsimused, mis esitatakse suuliselt. Mängu loomisel on inspiratsiooni saadud mitmetest erinevatest tuntud telemälumängudest. Interaktiivne mälumäng kestab 1-1,5 tundi.

KEHALINE LOOVUS

Programmi eesmärgiks on õpetada noort tundma oma keha ja kasutama seda, kui loome vahendit. Töötoa keskmes on improviseerimine, emotsioonide väljendamine, iseenda ja kaaslaste usaldamine ning probleemide märkamine ja loominguliste lahenduste otsimine. Kindlasti arendavad osalised ka enda esinemis- ja käitumiskultuuri, loovust, meeskonnatööd ja sotsiaalseid oskusi. Eelnev kogemus pole vajalik!
Programmi osad:
Teatri töötuba: Näitlemisega seotud soojendusmängud, lihtsamad lavavõitluse võtted (juurde saab valida nukuteatri tegemise võimaluse, pantomiimi või tuntud muinsajuttude taaslavastamise uutes erinevates žanrites.)
Tantsu töötuba: Tantsu töötoa raames saab noor väljendada oma tundeid ja emotsioone erinevate liigutuste ja poosidega. Töötoa käigus teeme erinevaid tantsu- ja võimlemisharjutusi.
Spordi ja tsirkuse töötuba: Tsirkuse osas kasutame ka vahendeid (pallid, rätid, diabolod, flowersticksid) õpime nende vahendite algtõdesid. Samuti saab proovida ka lihtsamaid akrobaatika võtteid. Spordi osas teeme erinevaid sportlikke harjutusi.

MATKATARKUSED. UUS!

Töötuba sobib igas vanuses noortele. Töötoa käigus õpitakse teadmisi ja praktilisi oskuseid, mida saab kasutada nii matkaks ettevalmistumisel kui ka matka käigus. Näiteks: mida matkale kaasa võtta, kuidas pakkida oma seljakotti ja magamiskotti, kuidas kasutada telki, kuidas kasutada priimust, kuhu matkata, kus kohast leida kasulikku infot, kuidas kasutada kaarti jne. Samuti arendatakse töötoa raames meeskonnatöö oskust. Töötuba koosneb väikesest loengust, praktilistest tegevustest (telgi püstitamine, priimuse kasutamine jne), mängudest ja video vaatamisest. Kaasates Kristiine noortekeskuse Hispaania EVS vabatahtlikku viime läbi mängu, mille raames õpime tundma Hispaania kultuuri ja riiki. Sama mängu saab kasutada reisi sihtkohtade valimiseks ja nö reisimiseks kodunt lahkumata. Iga töötoas osalenud klass saab kaasa põhjaliku rattamatka õppevideo, kus käsitletakse kõiki rattamatka planeerimisel või käigus ettetulevaid küsimusi ja

probleeme.

SALLIVUS JA UUED KULTUURID. UUS!

Töötoa raames katsetame läbi erinevate mängude, kui paikapidavad on meie eelarvamused ja kas neid saab alati usaldada. Kas inimesi ja olukordi võib hinnata neisse süüvimata ainult nö pealevaadates, mis võivad olla selle tagajärjed. Arutame kas erinevast kultuuriruumist inimesed saavad edukalt koostööd teha. Analüüsime mõningaid näiteid maailmast. Tutvume Kristiine noortekeskuse EVS vabatahtlikuga Hispaaniast. Katsetame tema näitel, kui paikapidavad on meie stereotüüpsed teadmised hispaanlastest. Noortel on võimalik esitada küsimusi Hispaania eluolu kohta.

LISAINFO:
Täpse programmi koostamisel oleme paindlikud ja koostöös klassijuhataja/grupijuhiga võime kokku leppida igale rühmale kõige sobivama tegevuskava. Vajadusel võib programmist osasid tegevusi välja jätta ja huvipakkuvamaid pikemalt käsitleda. Töötuba kestab 1,5 tundi. Töötoad on klassidele ja noortegruppidele tasuta!

Tel.6566802
noortekeskus@kristiinetk.ee