• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Oktoobris ühines Kristiine noortekeskus selle programmiga.

Kõik noored, kes te soovite tuge tööotsingutel ja edasiõppimise võimaluste leidmisel, võtke ühendust!

tugila@kristiinetk.ee
Tel: 53074244

haridusentkeuroopaanktugila

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

Oktoobrist alates pakutekse Kristiine noortekeskuse juures Noorte Tugila teenust. See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööle aitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka vanavanemad, naabrid, märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses ja huvitavad ühisüritused ja väljasõidud.

Noorte Tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee. Tugilaga saab ühendust võtta kas e-posti, kirja või telefoni teel või Facebookis

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Kristiine noortekesus, Sõpruse pst 4a, Tallinn, Tel. 53074244, tugila@kristiinetk.ee, Facebookis “Tallinna Noorte Tugila”